Hyppää sisältöön

Opiskelun tuki

Tukiopetus

Tukiopetus on tärkeä opiskelun ja oppimisen tukimuoto. Opiskelijalla on mahdollisuus saada oppimiseen tukea yksilöllisesti  asioihin, joiden oppimisessa opiskelijalla on vaikeuksia. Tukiopetusta voidaan antaa kaikissa aineissa esimerkiksi sairauden aiheuttaman tilapäisen jälkeen jäämisen korjaamiseksi tai muusta syystä. Muita syitä voivat olla mm. oppimisvaikeudet ja puutteellinen suomen kielen taito. Tukiopetuksen järjestämiseksi opiskelija voi ottaa yhteyttä asianomaiseen opettajaan tai opettaja voi tarjota opiskelijalle tukiopetusta.

Matikkapaja

Matematiikan opiskelun tueksi on tarjolla matikkapaja. Matikkapajoja järjestetään noin kerran viikossa tai tarpeen mukaan. Matikkapajassa voi käydä esimerkiksi tekemässä kotitehtäviä, kertaamassa oppitunneilla käsiteltyjä asioita tai vaikkapa harjoittelemassa laskinohjelmistojen käyttöä. Lisätietoa voi kysyä matematiikan opettajilta.

Erityisopetus lukiossa

Erityisopetus lukiossa on kaikkien opiskelijoiden saatavilla olevaa tukea.

Erityisopettaja toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Tuki perustuu opiskelijan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskelijan oppimisvalmiuksia.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät opintojen alussa lukiseulatestin, joka mittaa lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Lukiseulatestin tulosten perusteella osa opiskelijoista ohjautuu yksilölliseen lukitestaukseen. Jos yksilöllisen lukitestauksen perusteella opiskelijalla todetaan lukivaikeus, hänen on mahdollista saada virallinen lukilausunto ylioppilastutkinnon kokeisiin. Tavoitteena on, että mahdolliset lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet havaittaisiin mahdollisimman nopeasti, jolloin tukea opiskeluun voitaisiin tarjota jo lukio-opintojen alusta lähtien.

Erityisopetuksen yksilöllisellä tuella vahvistetaan opiskelijan opiskelutaitoja. Erityisopetuksessa vahvistetaan lukustrategioita ja tekstin kirjoittamisen taitoja sekä opastetaan tehokkaseen opiskelutekniikkaan.

Erityisopettaja Hanna Kivistö on lukiolla perjantaisin.

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOS)

Opiskelijoille, joilla on opinnoissaan vaikeuksia esimerkiksi lukivaikeuden, muun oppimisvaikeuden tai puutteellisen suomen kielen takia, laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Opiskelijalla voi olla tuen tarve myös psyykkisten syiden, sosiaalisten vaikeuksien tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan kirjataan opiskelun tukitoimet.