Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Lääkärin sairasvastaanottokäynneistä peritään asiakasmaksulain mukainen käyntimaksu yli 18-vuotiailta.

Opiskeluhuollon tilat sijaitsevat kampusrakennuksen peruskorjatussa osassa, rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti tiloihin on Ammattikoulunkadun puoleisesta päätyovesta ja tilat ovat sisäänkäynnin jälkeen heti vasemmalla. Tiloissa ovat kuraattorin, terveydenhoitajien, psykiatrisen sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottohuoneet.

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto opiskeluhuollon tiloissa on ma-ke ja pe klo 8.00-9.30. Muuna aikana sovittava aika Wilma-viestillä tai p. 044 438 4940.

Lääkärin vastaanotto on opiskeluhuollon tiloissa pääsääntöisesti viikoittain, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Katja Hautamäki (sij. Jutta Rasivirta) on tavattavissa opiskeluhuollon tiloissa sopimuksen mukaan. Ajanvaraus psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle ensisijaisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

Kuraattoripalvelut

Ville Joensuu toimii lukion kuraattorina.

Kuraattorin tehtävä on tarjota sosiaalipalvelua, jonka tarkoitus on tukea opiskelijoiden sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä ja auttaa niihin liittyvissä ongelmissa.

  • Kuraattori on tukena ja apuna opintoihisi ja muuhun elämääsi vaikuttavissa asioissa. ​
  • Kuraattori tarjoaa keskustelutukea ja ohjaa tarvittaessa muihin tukimuotoihin.​
  • Voit tulla keskustelemaan esim. opiskeluvaikeuksiin, yksinäisyyteen, kaverisuhteisiin, kiusaamiseen, itsetuntoon, mielialaan, perhetilanteeseen tai elämäntilanteiden muutoksiin liittyvissä asioissa.
  • Ota rohkeasti yhteyttä WhatsAppilla, tekstiviestillä, soittamalla (p. 044 438 4474​) tai Wilman kautta. ​
  • Vastaanotto keskiviikkoisin klo 8-15 lukion terkkarin huoneessa ja myös muina aikoina tarpeen mukaan.

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmän muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja, kolme ryhmänohjaajaa eri luokka-asteilta, opiskelijakunnan edustajat ja etsivän nuorisotyön edustajat. Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee mm. erilaisia opiskelija- ja kouluviihtyvyysasioita.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

Yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä tekevä opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja kokoajana on se, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu.

Opiskeluhuolto on kuvattu yksityiskohtaisesti lukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa (alla tiedostolinkki).

Alla on myös tiedostolinkki suunnitelmaan opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, tarjota tukea elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii muun muassa tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä mistä hakea apua, kenelle puhua tai ei sen hetkisen elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan ja hoitamaan arkisia asioitansa.

Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Lapua tai opiskelupaikka sijaitsee Lapualla.

Yhteystiedot:

Mia Laikola, p. 044 4384 588
Tytti Nevala, p. 044 4384 587
etsiva.nuorisotyo@lapua.fi

ig: lapuaetsivanuorisotyo
fb: lapua etsivä nuorisotyö

Miten hakeutua etsivän nuorisotyön piiriin?

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, ystävät, lähipiiri sekä erilaiset viranomaistahot, kuten oppilaitokset, puolustusvoimat ja sosiaalitoimi. Sekä nuoren että alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoisia yhteydenotosta ja tietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön. Etsivään nuorisotyöhön saa yhteyden monin eri tavoin puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta.