Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakunnan muodostavat lukion opiskelijat. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu yhteensä kymmenkunta lukion opiskelijaa. Hallituksen tehtävänä on toimia lukiomme opiskelijoiden äänenä kouluamme koskevissa asioissa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti opiskelijakunnan huoneessa. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaa ohjaa vuosittain valittava opettaja.

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii edistämään kouluviihtyvyyttä sekä järjestää teemapäiviä, tapahtumia, bileitä, ym. aktiviteetteja. Opiskelijakunnan hallitus toimii myös opiskelijoiden ja opettajien välisessä yhteydenpidossa ja välittää ehdotuksia opiskelijoita koskevista asioista.

Opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja: Veera Lahdensuo

Varapuheenjohtaja: Pihla Pelander

Sihteeri: Krista Kontio

Rahastonhoitaja: Venla Järvi 

Kaupparatsut: Helmi Haatainen, Siiri Kivisalo, Juho Pihlajamäki

Kuulutusvastaava: Miika Peräaho 

Somevastaavat: Tommi Lehto, Heta Thil

Lukuvuonna 2021-2022 opiskelijakunnan ohjaavina opettajina toimivat Hanna Paavola ja Päivi Rintala.