Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Lääkärintodistuksista maksuttomia ovat nuorison terveystodistus, puolustusvoimien todistus sekä sairaslomatodistus. Muut lääkärintodistukset ovat maksullisia. Hammashuollossa sekä lääkärin vastaanottokäynneistä terveyskeskuksessa peritään asiakasmaksulain mukainen maksu yli 18-vuotiailta.

Opiskeluhuollon tilat sijaitsevat kampusrakennuksen peruskorjatussa osassa, rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti tiloihin on Ammattikoulunkadun puoleisesta päätyovesta ja tilat ovat sisäänkäynnin jälkeen heti vasemmalla. Tiloissa ovat kuraattorin, terveydenhoitajien, merkkarin ja lääkärin vastaanottohuoneet.

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto opiskeluhuollon tiloissa on ma-ke ja pe klo 8-9:30. Muuna aikana sovittava aika puhelimitse tai viestillä Wilman tai sähköpostin kautta (p. 044 438 4940, sähköposti paivi.niskanen(at)lapua.fi).

Lääkäri Pentti Kalliolan vastaanotto on opiskeluhuollon tiloissa torstai-aamupäivisin, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Psykologi Miia Aho on tavattavissa Jokilaakson perheneuvolan tiloissa. Tapaamisajan voi varata suoraan psykologilta (p. 044 438 4961, tekstiviesti/puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30, sähköposti miia.aho(at)lapua.fi) tai terveydenhoitajan kautta.

Merkkari eli mielenterveyshoitaja Leena Kuivila on tavattavissa opiskeluhuollon tiloissa torstaisin ajanvarauksella. (p. 044 438 4860)

Kuraattoripalvelut

Kuraattori Tiina Kentta on tavattavissa sopimuksen mukaan. Vastaanotto on kampusrakennuksella peruskorjatuissa tiloissa. Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, johon voit ottaa yhteyttä, kun kotona, kaverisuhteissa tai taloudellisessa tilanteessa on huolia. Voit varata tapaamisajan kuraattorilta (p. 044 438 4498 tai tiina.kentta(at)lapua.fi, myös Wilman kautta tavoittaa).

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä

Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, kuraaattori, kaksi opettajajäsentä, erityisopettaja ja opiskelijakunnan edustaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee mm. erilaisia opiskelija- ja kouluviihtyvyysasioita.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

Yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä tekevä opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja kokoajana on se, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu.

Opiskeluhuolto on kuvattu yksityiskohtaisesti lukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa (alla tiedostolinkki).

Alla on myös tiedostolinkki suunnitelmaan opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, tarjota tukea elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii muun muassa tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä mistä hakea apua, kenelle puhua tai ei sen hetkisen elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan ja hoitamaan arkisia asioitansa.

Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Lapua tai opiskelupaikka sijaitsee Lapualla.

Miten hakeutua etsivän nuorisotyön piiriin?

Nuori itse, ystävät tai lähipiiri, viranomaiset, perheneuvola, sosiaalitoimi jne. voivat ottaa yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijöihin nuoren tai alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan suostumuksella. Nuoren ja alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoinen tietojen luovuttamisesta etsivälle nuorisotyölle. Lomakkeita tietojen luovuttamista varten saa etsivän nuorisotyön ohjaajilta tai tulostamalla alla olevasta linkistä.