Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
  • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut

Opiskeluterveydenhuollon toiminta on pääsääntöisesti maksutonta. Lääkärintodistuksista maksuttomia ovat nuorison terveystodistus, puolustusvoimien todistus sekä sairaslomatodistus. Muut lääkärintodistukset ovat maksullisia. Hammashuollossa sekä lääkärin vastaanottokäynneistä terveyskeskuksessa peritään asiakasmaksulain mukainen maksu yli 18-vuotiailta.

Opiskeluhuollon tilat sijaitsevat kampusrakennuksen peruskorjatussa osassa, rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Sisäänkäynti tiloihin on Ammattikoulunkadun puoleisesta päätyovesta ja tilat ovat sisäänkäynnin jälkeen heti vasemmalla. Tiloissa ovat kuraattorin, terveydenhoitajien, merkkarin ja lääkärin vastaanottohuoneet.

Terveydenhoitajan avoin vastaanotto opiskeluhuollon tiloissa on ma-ke ja pe klo 8-9:30. Muuna aikana sovittava aika puhelimitse tai viestillä Wilman tai sähköpostin kautta (p. 044 438 4940, sähköposti paivi.niskanen(at)lapua.fi).

Lääkäri Pentti Kalliolan vastaanotto on opiskeluhuollon tiloissa torstai-aamupäivisin, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta.

Psykologi Marianna Piepponen on tavattavissa Jokilaakson perheneuvolan tiloissa. Tapaamisajan voi varata suoraan psykologilta (p. 044 438 4961, tekstiviesti/puhelinaika ma-to klo 12.00-12.30, sähköposti marianna.piepponen(at)lapua.fi) tai terveydenhoitajan kautta.

Merkkari eli mielenterveyshoitaja Leena Kuivila on tavattavissa opiskeluhuollon tiloissa torstaisin ajanvarauksella. (p. 044 438 4860)

Kuraattoripalvelut

Kuraattori Ville Joensuu on tavattavissa sopimuksen mukaan. Vastaanotto on kampusrakennuksella peruskorjatuissa tiloissa. Kuraattori on opiskelijoiden tukena ja apuna opintoihin vaikuttavien asioiden käsittelemisessä ja hoitamisessa ja muissa elämän asioissa. Keskustelemaan voi tulla esim. opiskeluvaikeuksiin, kiusaamiseen, yksinäisyyteen, kaverisuhteisiin, itsetuntoon, mielialaan, perhetilanteeseen ja elämäntilanteiden muutoksiin liittyvissä asioissa ja erilaisissa kriisitilanteissa. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin. Voit varata tapaamisajan kuraattorilta (p. 044 438 4498 tai ville.joensuu(at)lapua.fi, myös Wilman kautta tavoittaa).

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmän muodostavat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, psykologi, kuraaattori, kaksi opettajajäsentä, erityisopettaja ja opiskelijakunnan edustaja. Hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee mm. erilaisia opiskelija- ja kouluviihtyvyysasioita.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

Yksilöllistä opiskeluhuoltotyötä tekevä opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisesti ja kokoajana on se, jolle asia työtehtävien puolesta kuuluu.

Opiskeluhuolto on kuvattu yksityiskohtaisesti lukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa (alla tiedostolinkki).

Alla on myös tiedostolinkki suunnitelmaan opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään opiskelu- ja työpaikkoja, tarjota tukea elämänhallinnassa sekä omien asioiden hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii muun muassa tilanteissa, joissa nuori ei itse tiedä mistä hakea apua, kenelle puhua tai ei sen hetkisen elämäntilanteensa vuoksi kykene yksin toimimaan ja hoitamaan arkisia asioitansa.

Etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Työtä tehdään nuoren näköisesti ja nuoren ehdoilla. Palvelu on tarkoitettu kaikille 15-29-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Lapua tai opiskelupaikka sijaitsee Lapualla.

Yhteystiedot:

Mari Rättyä, p. 044 4384 587
Annika Veikkolainen, p. 044 4384 588
etsiva.nuorisotyo@lapua.fi

ig: lapuaetsivanuorisotyo
fb: lapua etsivä nuorisotyö

Miten hakeutua etsivän nuorisotyön piiriin?

Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä nuori itse, ystävät, lähipiiri sekä erilaiset viranomaistahot, kuten oppilaitokset, puolustusvoimat ja sosiaalitoimi. Sekä nuoren että alle 18-vuotiaan nuoren huoltajan on oltava tietoisia yhteydenotosta ja tietojen luovuttamisesta etsivään nuorisotyöhön. Etsivään nuorisotyöhön saa yhteyden monin eri tavoin puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta.