Syksyn yo-juhla 4.12. perutaan

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla alueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien alueella järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 2.12.–21.12.2020.

Lapuan lukion syksyn ylioppilasjuhla perjantaina 4.12. on AVI:n määräykseen perustuen ja koulutuksen järjestäjän päätöksellä peruttu. Suunniteltua juhlaa, jonka osallistujamäärä olisi ollut n. 110 henkilöä, ei määräykseen perustuen voida järjestää. Syksyn ylioppilaat kutsutaan kevään 2021 yo-juhlaan 5.6.2021. Ylioppilaat voivat hakea todistuskansionsa rehtorilta perjantaina 4.12. klo 9.30 – 11.00 rehtorin toimistosta.

Lisätietoja koulutuksen järjestäjän päätöksestä voi kysyä sivistysjohtajalta, opetuspäälliköltä tai lukion rehtorilta.